Tai senoji interneto svetainės versija. Naująją versiją rasite čia.

<< rugsėjis, 2010 >>
PATKPŠS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930

Apie sąjungą

1 2 3 4 5

       

 

                          

 

Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenių sąjunga buvo įsteigta 2003 m. spalio 18 d.  Sąjungos misija -atstovauti kaimo bendruomenių interesus vietos valdžios institucijose, organizuoti mokymus bendruomenių nariams, skatinti kaimo žmonių aktyvumą. Sąjunga vienija 56 kaimo bendruomenes.

Sąjungos veiklos tikslai yra šie: 

 • vienyti Vilkaviškio rajono kaimo bendruomenes.
 • rūpintis Vilkaviškio rajono kaimų gyventojų gerove;
 • telkti Vilkaviškio rajono bendruomenes svarbiausių kaimo plėtros uždavinių sprendimui;
 • skatinti domėjimąsi Vilkaviškio krašto istorija, kultūros paveldu, amatais;
 • plėtoti ryšius su analogiškomis organizacijomis Lietuvoje ir užsienyje;
 • vienyti narius bendrai veiklai, padėti jiems keistis informacija, stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, skatinti bendrą veiklą, plėsti akiratį;
 • teikti nariams įvairiapusę informaciją ir pagalbą;
 • rengti ir teikti paraiškas įvairiems fondams ir programoms;
 • ginti narių teises ir interesus valstybės valdymo institucijose;
 • skatinti narių iniciatyvumą, savarankiškumą ir kūrybiškumą, stiprinti jų organizuotumą, ugdyti bendruomeniškumą.


Sąjungos veiklos sritis: socialinė, aplinkosaugos, kultūros, sporto, švietimo.

 

       Konktaktai: 

Juridinio asmens kodas -  185674382

Adresas: J. Basanavičiaus a.7, Vilkaviškis.

Tel. 8 61 5 7 5907 

El. paštas: lkruzinauskiene66@gamil.com

 

SAJUNGOS VALDYMO ORGANAI:

 1. Visuotinis narių susirinkimas
 2. Kolegialus sąjungos valdymo organas – taryba
 3. Vienasmenis sąjungos valdymo organas – pirmininkas.

 

PIRMININKAS

Sąjungos pirmininkė – Lina Kružinauskienė

Sąjungos pirmininką 4 metų laikotarpiui renka susirinkimas. Sąjungos pirmininkas atstovauja valstybės valdžios ir valdymo institucijose, santykiuose su fiziniais ir juridiniais asmenimis, taip pat sudaro sandorius sąjungos vardu, organizuoja susirinkimo ir tarybos sprendimų vykdymą, parengia ir pateikia susirinkimui tvirtinti finansinių metų sąjungos veiklos ataskaitą, teikia kitą informaciją. Tvarko narių sąrašą, sušaukia susirinkimą, skelbia viešą informaciją, pateikia dokumentus ir duomenis juridinių asmenų registrui.

 

         Kontaktai:          

 

Telefonas:  8 615 75907       

El. paštas:  lkruzinauskiene66@gmail.com                                                                                           

 

TARYBA

Sąjungos taryba yra kolegialus sąjungos valdymo organas. Taryba renkama 4 metų laikotarpiui. Taryba vykdo sprendimus, tvirtina tarybos veiklos programas, organizuoja jos numatytus renginius, svarsto narystės sąjungoje klausimus, rengia sąjungos planus ir kitus dokumentus susijusius su sąjungos veikla, vykdo kitas funkcijas, kurios neprieštarauja sąjungos įstatams.

Tarybos pirmininkas – Rimvydas Palubinskas  

Kontaktai:

Telefonas: 8 699 75240

 El.paštas: rimvydas.palubinskas@gmail.com 

Eil. Nr.

Vardas, pavardė, kontaktai 

Atstovaujama teritorija

 1.  

Rimvydas Palubinskas

Tel. Nr. 86997524, el.p. rimvydaspalubinskas@gmail.com

Šeimenos seniūnija

 1.  

Alius Saukaitis

Tel. Nr. 869988995, el. p. alius@kaeser.lt

Bartninkų seniūnija

 1.  

Rasa Bulvičienė

Tel. Nr.861614058, el. p. karalkreslis@gmail.com

Pajevonio seniūnija

 1.  

Ramūnas Žemaitis

Tel. Nr. 868740375, el. p. gudkaimiobendruomene@gmail.com

Kybartų seniūnija

 1.  

Rita Brazaitienė

Tel. Nr. 861675763,el. p. brazaitiene.rita@gmail.com

Klausučių seniūnija

 1.  

Stanislovas Lopeta

Tel. Nr. 861149622, el. p. slopeta@gmail.com

Virbalio seniūnija

 1.  

Jolita Tekorienė

Tel. Nr. 861045318, el.p. jolitaj4@gmail.com

Keturvalakių seniūnija

 1.  

Virginija Svirupskienė

Tel. Nr. 865640446, el. p.  gizubendruomene@gmail.com

Gižų seniūnija

 1.  

Vilma Menčinskienė

Tel. Nr. 861584567, el.p. mencinskiene.centras@gmail.com

Vištyčio seniūnija

 1.  

Ona Bagurskienė

Tel. Nr.  bagurskaite@gmail.com

Gražiškių seniūnija

 1.  

Neringa Budrevičienė

Tel. Nr. 865273696, el. p. neringa.budreviciene@gmail.com

Pilviškių seniūnija

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

 


Renginiai