Tai senoji interneto svetainės versija. Naująją versiją rasite čia.

<< sausis, 2010 >>
PATKPŠS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Naujienos

2019-06-20

SKELBIAMAS PAPRASTASIS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 9

 

   

 

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 9

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtros 2016 – 2023 m. strategija“ (toliau – VPS) priemonės veiklos sritis:

 

VPS priemonės "Verslo kūrimas ir plėtra privačiame sektoriuje“ veiklos sritis ,,Parama ne žemės ūkio veiklai pradėti”, kodas LEADER-19.2-6.2

Remiamos veiklos:

priemonė skirta ne žemės ūkio ekonominei veiklai kaimo vietovėje pradėti. Veikla gali apimti įvairius ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą, perdirbimą, jų pardavimą, įvairių paslaugų teikimą. Skatinami nauji, inovatyvūs verslai, kuriais būtų kuriami nauji produktai ar teikiamos naujos paslaugos VVG teritorijos sąlygomis.

Priemone skatinamos VVG teritorijos gyventojų - jaunimo ir jaunų asmenų privataus verslo kūrimas.

Tinkami vietos projekto vykdytojai:

kaimo gyventojai - fiziniai asmenys, siekiantys užsiimti ne žemės ūkio veikla. Ūkininkas, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus.Privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 159 650,00 Eur didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti

50 000,00 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 70 proc.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

VPS priemonės „Verslo kūrimas ir plėtra privačiame sektoriuje“ veiklos sritis ,,Parama ne žemės ūkio veiklai plėtoti”, kodas LEADER-19.2-6.4

Remiamos veiklos:

priemonė skirta ūkio subjektams, ketinantiems plėsti ekonominę veiklą kaimo vietovėje. Skatinamos įvairios ekonominės veiklos apimančios ne žemės ūkio verslus, produktų gamybą, apdorojimą ir pardavimą, įvairių VVG teritorijos gyventojams reikalingų paslaugų teikimą. Skatinami nauji, inovatyvūs verslai, kuriais būtų kuriami nauji produktai ar teikiamos naujos paslaugos VVG teritorijos sąlygomis.

Tinkami vietos projekto vykdytojai:

kaimo gyventojas, ūkininkas, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus, privatus juridinis asmuo, atitinkantis labai mažai ar mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 163 400,00 Eur didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti

50 000,00 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 70 proc.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 323 050,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.vilkaviskiovvg.lt  ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu J. Basanavičiaus a.7, 33 kab., Vilkaviškis.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2019 m. liepos 1 d. 9.00 val. iki 2019 m. rugpjūčio 15 d. 16.00 val.  

Vietos projektų paraiškos priimamos Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės būstinėje adresu J. Basanavičiaus a.7, Vilkaviškis, 33 kab.

 Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės biure, adresu:

J. Basanavičiaus a.7, 33 kab., Vilkaviškis ir telefonu 8 615 75907 darbo dienomis: pirmadienis – ketvirtadienis nuo 8.00 valandos iki 17.00 valandos, penktadienis nuo 8.00 valandos iki 15.45 valandos, pietų pertrauka nuo 12.00 valandos iki 12.45 valandos.

 

Daugiau informacijos rasite čia: http://www.vilkaviskiovvg.lt/38629/vps-strategijos-kvietimai/2016-2023-m-strategija.html

(VPS strategija →2016-2023 m, strategija→Kvietimas Nr. 9 )


Pirmas puslapis

Renginiai