Tai senoji interneto svetainės versija. Naująją versiją rasite čia.

<< spalis, 2010 >>
PATKPŠS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Naujienos

2020-09-07

SKELBIAMAS KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS Nr. 14

  

 

Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Vilkaviškio krašto kaimo vietos plėtros 2016 – 2023 m. strategija“ (toliau – VPS) priemonės veiklos sritis:

VPS priemonė  „NVO sektoriaus verslo kūrimas ir plėtra“, kodas LEADER-19.2-SAVA-5

Remiamos veiklos:  naujos produkcijos gamybos, produkcijos perdirbimo, paslaugų teikimo ir panašios veiklos (pvz., vaistažolių rinkimas ir džiovinimas, sulčių spaudimas, kepinių, duonos gamyba, suvenyrų, rankdarbių gamyba ir pardavimas, kirpyklų, siuvyklų, batsiuvio ir panašios paslaugos, edukacinių programų kūrimas ir vedimo paslaugos ir kt.).

Šia priemone skatinamos nevyriausybinės organizacijos, veikiančios VVG teritorijoje, įsigyti reikiamą įrangą, įrengimus, techniką vietos produkcijai iš ūkininkų, kaimo gyventojų, amatininkų, kitų verslo subjektų veikiančių kaime, supirkti, perdirbti, saugoti ir paruošti pardavimui, taip pat parduoti vietos produkciją. Taip pat skatinamas teminių kaimų kūrimasis į bendrą veiklą apjungiant kaime veikiančius amatininkus, kulinarinio paveldo puoselėtojus ir šiaip veiklius kaimo gyventojus, kurie pritrauktų turistus į kaimo vietovę bei skatintų kaimo gyventojų užimtumą, kuriant darbo vietas.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

viešasis juridinis asmuo - viešosios ir grupinės naudos nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 515 943,00 Eur didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 46 903,00 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis iki 95 proc

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

VPS priemonė „Saugumo didinimas viešosiose erdvėse“ kodas LEADER-19.2-SAVA-6

Remiamos veiklos susiję su priemonių, leidžiančių užtikrinti vietos gyventojų ir turistų saugumą viešosiose erdvėse, įgyvendinimu. Projektai gali būti tiek investicinio pobūdžio (investicijos į infrastruktūrą, priemones), tiek „minkštos“ veiklos pobūdžio. Pagal šią priemonę remiami projektai, susiję su (sąrašas nebaigtinis):

•  Apšvietimo įrengimu/gerinimu;

•  Saugos kamerų ir kt. pobūdžio priemonių didinančiu saugumą įrengimu;

•  Saugios kaimynystės programos veiklos skatinimu;

•  Priešgaisrinio pobūdžio priemonių įrengimu ir infrastruktūros gerinimu;

•    Kt.

Tinkami vietos projektų vykdytojai:

1.  Viešasis juridinis asmuo - viešosios naudos nevyriausybinė organizacija, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme.

2.   Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija.

3. Biudžetinė įstaiga, kurios savininkas Vilkaviškio raj. savivaldybė

4. Viešoji įstaiga, kurios savininkas arba dalininkas yra Vilkaviškio r. savivaldybė.

Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 28 000,00 Eur didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 28 000,00 Eur

Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:

  • iki      80 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų, kai vietos projektas susijęs su investicijomis į materialųjį turtą;
  • iki 95 proc. visų tinkamų finansuoti išlaidų, kai vietos projektas susijęs su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 543 943,00 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.vilkaviskiovvg.lt  ir www.nma.lt, taip pat VPS vykdytojos būstinėje adresu J. Basanavičiaus a.7, 33 kab., Vilkaviškis.

Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. rugsėjo  7 d. 9.00 val. iki 2020 m. lapkričio  3 d. 16.00 val.  

Tinkami vietos projektų paraiškų pateikimo būdai:

  • Asmeniškas vietos projekto paraiškos pateikimas, kai vietos projekto paraišką tiesiogiai teikia pareiškėjas ar jo įgaliotas asmuo Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupei  adresu J. Basanavičiaus a.7, Vilkaviškis, 33 kab.
  • Registruotu paštu ir per kurjerį arba dokumentus, pasirašytus saugiu elektroniniu parašu, siunčiant elektroniniu paštu – vilkaviskiovvg@gmail.com.
  • karantino metu pareiškėjas pasirašytą vietos projekto paraišką VPS vykdytojos darbo laiku papildomai gali pateikti pasinaudodamas „paraiškų dėžutėmis“ .

 Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kalba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.

Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).

Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės biure, adresu:

J. Basanavičiaus a.7, 33 kab., Vilkaviškis ir telefonu 8 615 75907 darbo dienomis: pirmadienis – ketvirtadienis nuo 8.00 valandos iki 17.00 valandos, penktadienis nuo 8.00 valandos iki 15.45 valandos, pietų pertrauka nuo 12.00 valandos iki 12.45 valandos.

Kvietimo informacija 


Pirmas puslapis

Renginiai