Tai senoji interneto svetainės versija. Naująją versiją rasite čia.

<< sausis, 2010 >>
PATKPŠS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Naujienos

2013-12-02

Pakeistos vietos plėtros strategijų administravimo taisyklės

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2008 M. SPALIO 28 D. ĮSAKYMO NR. 3D-578 „DĖL VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ, ĮGYVENDINAMŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS KRYPTIES „LEADER METODO ĮGYVENDINIMAS“ PRIEMONĘ „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2013 m. lapkričio 14 d. Nr. 3D-772
Vilnius

P a k e i č i u Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. spalio 28 d. įsakymu Nr. 3D-578 „Dėl Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „LEADER metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“, administravimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 126-4817; 2012, Nr. 101-5162; 2013, Nr. 58-2931), ir išdėstau 202.1 punktą taip:
„202.1. vietos projekto vykdytojas turi patikrinti kiekvieną rangovo, paslaugų teikėjo ar prekių tiekėjo pateiktą sąskaitą, jos atitiktį rangos, paslaugų teikimo ar prekių tiekimo sutarties sąlygoms, patikrinti ir priimti atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar patiektas prekes (išskyrus išankstinio apmokėjimo sąskaitą) ir, apmokėjęs nuosavo indėlio dalį, kartu su kitais reikalaujamais dokumentais pridėti prie mokėjimo prašymo, ir pateikti strategijos vykdytojui paramos sutartyje nustatytu periodiškumu. Taikant sąskaitų apmokėjimo būdą, išlaidoms pagrįsti su mokėjimo prašymu neteikiami išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentai, tačiau vietos projekto vykdytojas privalo pateikti nuosavo indėlio apmokėjimo įrodymo dokumentus;“.

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS 
VIGILIJUS JUKNA

Pirmas puslapis

Renginiai