Tai senoji interneto svetainės versija. Naująją versiją rasite čia.

<< sausis, 2010 >>
PATKPŠS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Naujienos

2018-07-23

Įvyko Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas

2018 m. liepos 19 d. įvyko Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas. Susirinkimo metu dar vienai kadencijai vienbalsiai Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės pirmininke išrinkta Lina Kružinauskienė. 

Vadovaujantis Vietos plėtros strategijų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, atrankos taisyklėmis patvirtintomis 2015 m. gegužės 4 d. Nr. 3D-343 (nauja redakcija nuo 2017 11 10) išrinkta nauja taryba  laikantis šių reikalavimų:

Taryba turi susidaryti ne mažiau kaip 13 narių, atstovaujančių skirtingiems sektoriams:

  • pilietinei visuomenei (ne mažiau kaip 35 proc. ir ne daugiau kaip 49 proc. narių)
  • verslui (pvz., dvisektorės VVG teritorijoje įsteigtoms ir veikiančioms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (pripažinimo labai mažomis, mažomis ir vidutinėmis įmonėmis sąlygos nustatytos Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme), įskaitant veikiančias žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo srityje, ūkininkams, verslinę žvejybą ar kitą verslą plėtojantiems fiziniams asmenims) – iki 35 proc. narių. Iš jų ne mažiau kaip 50 proc., tačiau mažiausiai 2 nariai turi būti žvejybos ir (arba) akvakultūros verslo atstovai;
  • vietos valdžiai (savivaldybei) – iki 30 proc. narių. Savivaldybės įsteigti savarankiški juridiniai asmenys kolegialiame VVG valdymo organe gali atstovauti vietos valdžios interesams, kai juos paskiria savivaldybės meras arba taryba;
  • būti įvairaus amžiaus (bent 2 asmenys iki 40 m. jų išrinkimo dieną į kolegialų VVG valdymo organą) ir abiejų lyčių (santykiu 40:60, t. y. mažiausiai 40 proc. nesvarbu, kurios lyties, atstovų);
  • keistis VPS įgyvendinimo metu, t. y. ne rečiau kaip kas 3 metus pasikeistų mažiausiai 1/3 narių, tačiau ne mažiau kaip po vieną iš kiekvieno – pilietinės visuomenės, verslo ir vietos valdžios – sektoriaus atstovą;
  • užtikrintų tinkamą viešųjų ir privačių interesų derinimą, t. y. Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymo nustatyta tvarka deklaruotų privačius interesus ir sutiktų teikti minėtas deklaracijas bei jų pakeitimus VVG ir Agentūrai. Savivaldybės meras, tarybos nariai, savivaldybės administracijos direktorius, savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai, kiti asmenys, savivaldybėje dirbantys politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindais, taip pat savivaldybei atskaitingų įstaigų, įmonių ar kitų juridinių asmenų vadovai kolegialiame VVG valdymo organe turi teisę atstovauti tik vietos valdžios sektoriui. Jeigu asmuo, išrinktas į kolegialų VVG valdymo organą, pagal faktinę padėtį turi galimybę atstovauti pilietinės visuomenės ir verslo sektoriams (pvz., yra bendruomeninės organizacijos narys ir ūkininkas), jis turi aiškiai raštu išreikšti, kuriam sektoriui atstovauja eidamas kolegialaus VVG valdymo organo nario pareigas;
  • būtų išklausę arba įsipareigotų per 6 mėn. nuo išrinkimo į kolegialų VVG valdymo organą dienos išklausyti mokymo kursus, tiesiogiai susijusius su BIVP metodo taikymu (reikalavimas taikomas mažiausiai 1/3 kolegialaus VVG valdymo organo narių). 

 Į naują tarybą išrinkti:

Vietos valdžios atstovai:  Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos direktorius Vitas Gavėnas, Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos nariai Arvydas Šlivinskas ir Ramūnas Puodžiunas.

 

Verslo atstovai: ūkininkė Neringa Budrevičienė, Irena Balanevičienė - Irenos Balanevičienės IĮ savivininkė,  Vilma Menčinskienė- Vilmos Menčinskienės įmonės savininkė, J.Špakauskienės įmonės vadovė Jolita Špakauskienė.

NVO sektorius - Alvito kaimo bendruomenės pirmininkas Rimvydas Palubinskas, Gižų kaimo bendruomenės narys Andrius Dirmeikis, Sūdavos kaimo bendruomenės pirmininkė Rita Brazaitienė, Bartninkų bendruomenės "Aista" pirmininkas Valdas Šuliauskas, Kybartų bendruomenės narė Milda Vaičaitienė, Gražiškių seniūnijos kaimo bendruomenės pirmininkė Sigutė Žemaitienė.

.Vilkaviškio krašto vietos veiklos grupės taryboje jaunimą atstovaus: Ramūnas Puodžiūnas, Jolita Špakauskienė, Milda Vaičaitienė, Rimvydas Palubinskas, Andrius Dirmeikis, Sigutė Žemaitienė.

Dėkojame buvusiai tarybai už produktyvų bendrą darbą, naujai išrinktai tarybai ir pirmininkei linkime kuo geriausios sėkmės.


Pirmas puslapis

Renginiai